4 Temmuz 2013 Perşembe

ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ (AGİKAD) GENEL FAALİYET RAPORU


ANKARA “GİRİŞİMCİ KADINLAR” DERNEĞİ


Sayı   : 2013 / 65                                                                              Ankara: 04 / 07 / 2013
Konu :  Faaliyetlerimiz,

ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ (AGİKAD)
GENEL FAALİYET RAPORU

            AGİKAD HAKKINDA

AGİKAD, Atatürk'ün Türk kadınına verdiği büyük önemden ve ondan istediği görevlerden esinlenerek kurduk derneğimizi. Batıkent'in üç yüz bini aşkın nüfusa sahip olması ve bölgemizde de bir şeyler yapma çabasıyla sorunlarımızı bir nebzede olsa çözmek için gönüllü bir grup olarak inanç ile kararlılığımızı birleştirdik.
Yedi kurucu üye olarak 08.11.2004 tarihinde çıktığımız bu yolda, birçok zorluklarla karşılaştık. Ancak yılmadan büyük bir özveri ve azimle girmiş olduğumuz bu yola devam ederek, olumsuzlukları özverili ve çalışkan arkadaşlarımızla uyum içerisinde ve gönül birliğiyle kararlılığımızı birleştirdik. Bir toplumun uygarlaşma düzeyi o toplumda kadına somut olarak gösterilen değerle, yerle, saygıyla, sevgiyle, fırsat eşitliği ile değerlendirilir.
Çağdaşlaşma, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ise bilim, eğitim ve genel anlamda sanatın beslediği sağlam maneviyat ile olur. Bu hedefe ulaşmak yarı aç, yarı cahil bırakılan insanları, özellikle de kadınları, sömürerek varılması mümkün değildir. Bazı istisnalar dışında, bazı baskılar sonucunda kadınlarımız okuldan, sanat ve iş dünyasından, siyasetten uzak bırakılmıştır.
Ekonomik bağımsızlığına bu sebeplerden dolayı kavuşamayan kadınlar, dünyanın her yerinde, iki lokma ekmek getireceği sanılarak beklenen ve kutsallaştırılan, kocaya-babaya-erkeğe bağımlı kılınmışlardır. Gelinen nokta ortadadır, gözler önündedir.
Kadının işi gerçekten zor…
            Erkeğinki bir kere, kadının ki iki kere zor…
Bu düşüncelerimiz doğrultusunda, hedeflerimize ulaşmak uğruna, her türlü zorluğa ve olumsuzluğa direnç göstererek üstesinden gelen ve her zaman gelebilecek olan AGİKAD üyeleri ve destekçileri olarak, yolumuza devam etmekteyiz. Derneğimizin hukuksal açıdan sorun doğuracak büyük bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Derneğimizin tüm resmi işlemleri, İl Dernekler Müdürlüğü nezdinde yapılması gereken işlemler süresinde ve titizlikle yapılmıştır. Derneğimizin herhangi bir kurum ve kuruluşa, şahsa borcu da bulunmamaktadır.

2009- 2013 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI

17 Haziran 2009’da Ankara Valiliği’ne Dantel Müzesi Projesi sunuldu, 10 Temmuz 2009’da Kadından Sorumlu Bakan Aliye Kavaf ziyaret edilerek mevcut sorunlar üzerine görüşüldü  ve kendilerinden Ankara’da Dantel Müzesi açılmasına yönelik önemli bir proje sunuldu. 8 Temmuz 2009’ AB projeleri çalışmaları başlatıldı.
23 Ağustos 2009’da Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr, Tomris Yalçınkaya’nın öncülüğünde gerçekleşen, Kastamonu Dantel Müzesi’ne önemli desteğimiz, Danteller toparlanarak, çok sayıda eski dantel örnekleri, temsilci  olarak gönderildi ve bu konuda herkesin kendi adıyla aile hatıralarının el emeklerini de yaşamasına ve müzede olanak sağlandı. 13 Aralık 2009’da Yenimahalle Kent Konseyinde kadın konulu çalışmalarda bulunuldu.

AB PROJELERİMİZ:

AB Grundtvig öğrenme projemiz de 06 Aralık 2010;  ilk toplantı Türkiye’de gerçekleşti. AGİKAD, proje partnerleri ile 6 Aralık 2010 tarihinde Ankara' da ilk hareketliliğini gerçekleştirmiştir. Türkiye, Romanya, Avusturya, İsveç ve Hollanda’dan 18 kişi ile proje uygulamaya konulmuştur.
6-10 Mart 2011-Romanya proje çalışmalarımız da, İnsaf KILIÇ -Şükran KİTİŞ—Tomris YALÇINKAYA katıldılar. Sığınma evindeki kadınlara gelir imkânı sağlayan Başkan İnsaf Kılıç’ın “GÜNEŞ BEBEK PROJESİ” Romanya Kadın kuruluşlarından, Türkiye’de üretilen Bez bebeklerin satışına aracı olunarak, Sığınma evi yetkilileriyle dayanışmalarının proje bitişinde de devam etmesi şekliyle bir önemli yol haritası gerçekleştirildi.
6 Haziran 2011 Avusturya’daki proje çalışmamız. İnsaf KILIÇ, Nesrin YAŞAR, Şükran KİTİŞ,  Tomris YALÇINKAYA, Selma ERGEN katıldılar. Nesrin YAŞAR’IN “Hijyen ve Sağlıklı Beslenme” konulu çalışması sunuldu. Çok sayıda STK ve kurum kuruluşlarla işbirliğimiz sürecinde Ülkemize getirdiğimiz deneyimlerin çalışmalarını başlattık.
23-26 Nisan Hollanda Proje çalışmalarımızda, İnsaf KILIÇ, Şükran KİTİŞ ile katıldı. Altındağ belediyesinde gerçekleştirdiğimiz, Kadının hukuksal sorunlarının paylaşımı sunuldu.
AB-Leonardo Vetpro Hareketlilik Projesi. 10-16 Nisan-2011 Hollanda’da gerçekleşen bu projemiz, AGİKAD—Yenimahalle Belediyesi ile paylaşmıştır. Hollanda’ya AGİKAD adına 8 katılımcı, Yenimahalle Belediyesi adına 2 katılımcı olmak üzere toplam 10 kadın faydalandırılmıştır. Projemizde Hollanda deneyimlerimizi Ankara’da bazı belediyelere aktarıp, faydalı çalışmalar sağlanmıştır, örnek Kardeş belediyecilik sözü (v.s.) gibi ülkemize olan katkımızı gerçekleştirmiş olduk.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

21 Ekim 2009 Çarşamba Çankaya Belediyesinde “Kişisel gelişimle kendini keşfet, girişimciliğini başlat” Konuşmacı: Berna Tuna
14 Kasım 2009 Cumartesi Yenimahalle Belediyesi’nde “Kadın Girişimcilerin İhracata Yönlendirilmesi” konulu çalışma
16 Ocak 2010 Cumartesi Altındağ Belediyesi’nde “Girişimcilikte Kendini keşfet” konulu çalışma. Konuşmacı: Av. Ali Ulusoy
22-29-30 Kasım 2010-Liderlik Ve Girişimcilik Sertifikalı Eğitim KOSGEP Destekli Hibe Proje Eğitimini 100 Talepçi içinden 30 Kişilik Kadın Girişimcilerimizin Eğitimi gerçekleştirildi. Girişimciler Projelerini-İş Planlarını hazırladılar ve 4 aylık süreç içinde, 5 kadın girişimci kendiişlerini kurmuştur. Çankaya Belediyesinde girişimcilik kursu talep üzerine 15 kadın girişimciye eğitim imkânı sağlanmıştır.
Yaşam Koçu Uzmanımız, Filiz Aldırmaz Korkmaz ile Kütahya İlinden Yetişenler Derneği’nde gerçekleşen seminerimiz memnuniyetle sonuçlanmıştır.
28 Nisan 2010-Kadın Dayanışma Vakfı daveti üzerine-MİDAS Otel’de gerçekleşen organizasyonda; İnsan Ticareti ile etkin mücadele, sorunun sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler tarafından sahiplenilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla; Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler arasında insan ticareti ile mücadele alanında işbirliği geliştirilmesini hedefleyen bir çalışmamız gerçekleştirilmiştir.
26.OCAK 2011, Yenimahalle Belediyesi’nde Genel sekreterimiz, Av. Şükran Kitiş’in  “Kadın Hakları” sunumu gerçekleştirildi.
1 MART 2010 Kadın Statüsü ve Genel Müdürlüğü nezdinde STK olarak temsilciliğimizi oluşturduk. Bu ağdan bütün STK’ların kadın kuruluşlarını güçlendirecek çalışmalarına dâhil olmaktayız.
10 Aralık 2010-Ankara Valiliği çağrısıyla, İnsan Hakları Haftasında Keçiören Teknik Endüstri Meslek Lisesi’nde, Av. Şükran Kitiş tarafından “Kadın Hakları” sunumu yapıldı.
“KADINLARIN İSTİHDAMI” konusunda çözüm ortağımız Çelik Türk İnsan Kaynakları şirketi ile 63 kadının iş bulmalarına olanak sağlanarak, istihdam edilmiştir.
“KADINLARA DESTEK” Mantı yapımı, ev reçelleri, yöresel yemek imalatı gibi konularla Kadınlara verilen gönüllü danışmanlıklarla, kadınları girişimciliğe teşvik desteği verildi. 2010 BATIKENT bölgesinin pilot bölge seçilerek, ev kadınlarını bilinçlendirmek adına Çöplerdeki ayrışımın yapılması ve Evlerde tarihi geçmemiş ilaçların toplanması ve ilaçların bazı hastanelere teslim edilmesinin bir vatandaşlık görevi bilinciyle, ev kadınlarını duyarlılığını artırmak ve sosyallik adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

TANITIM ÇALIŞMALARI

2011-2012 yılında her ay verilen seminerlerimizi ve girişimcileri tanıtan görsel yayınlarla TV Programlarında Derneğimizi tanıtacak, programlarda, Derneğimizin Yöneticileri üyeler bazında çalışmalarımızın, duyurularını medyada aktarma imkânı sağlanmıştır.
Dernek Yönetim Kurulumuz bu faaliyet döneminde eksikliğini hissettiğimiz diğer bir unsur olan tanıtım ve üyelerimizle irtibat hususundaki sorunu gidermek için bir web sitesi oluşturmuş olup, bu sitemiz açılır açılmaz tüm faaliyetlerimiz güncel olarak sizlere haber şekliyle ulaştırılmıştır. Gerek duyurularımız gerekse yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz haber şeklinde sitemizde yer almıştır. “www.agikad.blogspot.com” ve adresi ile hizmet veren web sitemizi ziyaret ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. “agikad.org.tr” adresli sitemizde haklarımızın muhafazası kaydıyla dondurulmuştur.
AGİKAD 3 ayda bir broşür yayınlama kararı almıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde kadınlara yönelik yaptığımız çalışmalar hakkında röportajlarımız ve haberlerimiz çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir.

ZİYARETLER

15 Şubat 2012, Kadın ve sosyal Projelerden sorumlu Bakan Yar. Sayın Aşkın ASAN ile görüşüldü. Kadın girişimciliğinin akademik bir sektör oluşması ve kurumsallaşması dileklerimizi paylaştık ve bu konuda hazırlanan proje dosyamızı kendilerine sunduk, Girişimcilik te kadın başarısını artırmak için ALO GİRİŞİMCİLİK HATTI gibi desteklerin verilmesi talebinde bulunduk.
06.07.2012 Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki ziyaret edildi. Kadın girişimcilerimizin ‘’HAMAM ÖNÜNDEKİ’’ bir atölyede toparlanarak, Ankara’nın kültürüne katkı sağlayacak ürünlerin üretilmesi ve desteklenmesi adına hazırlanan proje dosyamız önemli bir talep olarak sunulmuştur.

DİĞER ÇALIŞMALAR

Özellikle Kadın girişimcilerimize Olanak sağladığımız, KOSGEB Destekli sertifikalı eğitimlerimiz devam etmekte, 2011-2012-Yılı olarak 105 kadına girişimcilik eğitimlerimizi başarıyla gerçekleştirdik. Bu alandaki kendi işlerini kuranların sayısı 11 oldu.
Ankara Barosu Gelincik Merkezi’yle şiddete duyarlılığımızı artıran, mesajımız sayesinde iletişim kurulup, üyeliğimizi gerçekleştirdik ve protokolümüz imzalandı. Çalışmalarımıza başladık. Gelincik Merkezinden yönlendirilen kadınların bazılarından işe yerleştirilmesine aracılık edildi.
Türk Kadın Konseyi Ankara Şubesi ile birlikte kadına karşı şiddetle ilgili SİMURG ANKA 06- TİYATRO Gurubu'nun (ADIM KADIN) adlı oyunla, farkındalık yaratıldı. Oyunda Çankaya Belediyesi sıvınma evi kadınlarının kendi elleriyle yaptıkları Bebeklerin satışı oyunda gerçekleşti ve Satılan bebeklerin geliri 2 kuruluş birlikte gerçekleştirdiği, İhtiyaç sahiplerine verilmek üzere belediyeye tutanaklı, bağışımızı gerçekleştirdik. Sığınma evlerinden ev tutarak çıkan 3 kadına ev eşyası yardımı yapıldı.
Ankara Ramada Otel’in derneğimize bağışladığı bir kamyonet malzemeleri Türk Kadın Konseyi Ankara Şubesi ile birlikte, Çankaya Belediyesi sığınma evine teslim edildi.
Sığınma evindeki kadına imkân yaratma projemiz devam etmekte, üretilen güneş bebeğimizin satışları desteklerimizle, gerçekleştirilmektedir. Bu konudaki çalışmalarımız, devam edecektir. 2 çocuğu ile kocasının şiddetinden kaçıp Ankara’ya gelen bir kadına,  iş ve eşya yardımı yaparak, hukuki ve manevi desteklerimizle Ankara’da kendine yeni bir hayat kurma imkânı sağlandı. Desteklerimiz hala devam etmektedir.
Ev kadını olarak, sosyal girişimci sayısının artması önemli hedeflerimizin arasındadır. Bu konuda girişimci olmak isteyenleri, girişimciliğe özendirerek, aile bütçelerine ufak da olsa katkı koymak amacıyla, 2013 Ocak ayında başlattığımız çalışmalarımızı dernek mekânımızda sırayla, Kadınlar, kendi yaptıkları yemeklerinin satışını Batıkent Kültür merkezinde, Çarşı özel izniyle gerçekleştirilmesine olanak sağlandı. Girişimcilerimizi birbirleriyle tanıştırıp, kaynaştırmamızı şair ve kadın ozanların katkılarıyla Yenimahalle Belediye Kültür Merkezi tiyatro salonunda gerçekleştirdik. Çocuk İstismarı ile ilgili Kadın ve Aile Politikaları Bakanlığının çalışmalarını destekliyoruz zaman, zaman çalışmalarında bulunuyoruz.
Dünya Ve Anadolu Dernekleri Destekleme Federasyon üyeliğimizle ortak çalışmalar yapılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü’nde her yıl kadınlarımıza yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerimiz devam etmektedir.

DÜNYA ve ANADOLU DERNEKLERİ DESTEKLEME FEDERASYONUNA ÜYELİGİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK.

Federasyon öncülüğünde her ay gerçekleşen Altındağ Belediyesi Kabakçı Konağında Kadın Şair, Kadın Ozanlarla gerçekleşen Sanatsal içerikli buluşmalarımız da, çok sayıda kadınlarla kültürel, paylaşımı gerçekleştiriyoruz. 

            RESMİ İŞLEMLER, MÜRACATLAR
PLANLANAN ÇALIŞMALAR

1- KOSGEB destekli Girişimcilik eğitimlerimiz devam edecektir. Bu konu da birlikte iş birliği yapmak adına,  Yenimahalle Belediyesine 500 kadın yetiştirmeyi hedeflediğimizi bildirerek başvurumuzu yaptık.
2- AB Projelerine devam ederken kadın girişimcilerimizin sayısını artırma çalışmalarımız devam edecektir.
3- Ev kadınlarının ürünlerini üreteceği “üretim atölyesi” talebimizi, Altındağ belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi’ne bildirdik. Bu mekânda 10 kadın çalışma yapabilecek. Bu ürünlerin satışı için “Üretim sokağı” oluşturmak ve bu konudaki talebimizi Proje dosyalı olarak başvurumuzu gerçekleştirdik.
4- Turlar, geceler, seminerler düzenlemeyi ve kadın, çocuk, çevre konulu proje ortaklıklarımızı, devam ettireceğiz.
5- STGM tarafından 5-8 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen Sivil Sesler Festivali’ne üç temsilci yönetim kurulu üyemiz katılmıştır.
6-24 Nisan 2013’te Ankara Milli Kütüphane’de kermes düzenlenmiştir.
7-AB Grundtvig Gönüllü Değişim Projesi kapmasında bir projemizi Ulusal Ajansa sunduk. 
8-30 Nisan 2013 -Ankara Valiliği İçişleri Bakanlığına, Eğitimle Güçlenen Kadınlar projesini sunduk.
9- 04.Nisan 2013 Finlandiya Büyük Elçisi Nina evinde ağırladığı Ankara’da bazı STK Kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapılabilmesi için fikir paylaşımları gerçekleştirildi.
10-05.Nisan 2013 AFRİKA KONGO Büyük Elçi eşinin evinde verdiği Yemekle 2 Ülke STK dayanışmasını sosyal bir çalışmada bütünleştirebilmenin paylaşımı yaşandı.

(2012 – 2013) OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL SONRASI 8 AYLIK ÇALIŞMALARIMIZIN ÖZETİ, FAALİYET RAPORUMUZDUR

            1- 2012 de, Kadın ve sosyal Projelerden sorumlu Bakan Yar. Sayın: Aşkın ASAN ile  görüşülmüştür.. Kadın girişimciliği konusunda akademik bir sektör oluşması ve kurumsallaşması dileklerimizi paylaştık ve bu konuda hazırlanan Proje dosyamızı kendilerine sunduk, Girişimcilikte kadın başarısını artırmak için ALO GİRİŞİMCİLİK HATTI (v.s) gibi desteklerin talebinde bulunuldu.
2-AYRICA AB-Projelerimizin bize kazandırdığı deneyimlerden faydalanarak, AVRUPALILARIN KADIN GİRİŞİMCİLERİNE sağlanan olanaklarını, ülkemizde gerçekleştirilebilir, sorunların çözümüne yönelik çalışmalarımızın,aktarımı yapıldı.
            3- 06.07.2012 ALTINDAĞ BELEDİYE BŞK: SAYIN: VEYSEL TİRYAKİ’ye Kadın Girişimcilerimizin ‘’HAMAM ÖNÜNDEKİ’’ bir Atölyede toparlanarak, Ankara’nın KÜLTÜRÜNE KATKI SAĞLAYACAK ürünlerin üretilmesi ve desteklenmesi için hazırlanan proje dosyamızı sunduk. Bu konuda 9 Girişimcimizin ayrı ayrı iş fikirlerinin, özenle hazırlanmış dosyalarını kendilerine teslim ettik bu bağlamda, 3 adet girişimcimiz konularını takip ederek, atölyelerini açıp çalışmalarına başladılar.
            4- Kadın girişimcilerimize, KOSGEB Destekli sertifikalı eğitimlerimizle, 2012 Yılı 105 Kadın Girişimcimize sağladığımız olanakla, eğitimlerimizi başarıyla gerçekleştirdik. Bu konuda kendi işlerini kuranların sayısı 11 oldu. Bu bağlamda hepimizin başarısı olan çalışmalarımızı imkânlarımız içerisinde devam ettireceğiz. Girişimciler, Güzellik salonu, Tekstil, Kuaför gibi alanları daha çok tercih ediyorlar. Desteklediğimiz, girişimcilere, Gelincik ve Sığınma evlerinden personel almalarını duyarlılıklarını artırmak adına, önemle rica edip, vurguluyoruz.
            5- Ankara Barosu Gelincik Merkeziyle Şiddet'e duyarlılığımızı artıran, Tiyatro çalışmasıyla, Kadına Şiddet son bulsun mesajımızla iletişim kurulup, üyelik başvurumuzla, Protokolümüz imzalandı. Bu konudaki Çalışmalarımıza başladık.
a)Gelincik Merkezinden yönlendirilen 2 Kadının işe yerleştirilmesine aracılık edildi
b)Yalnız yaşayan kadınların yanına yerleştirilebilecek bir bayan için söz aldık, bu durumda mağdur kadınlara, kirasız evler bulunmuş oldu. Gelincik merkezi ile protokolümüz akabinde seminerlerimiz, kermesimizde gelinciğin tanıtımı ile toplumu bu konuda bilinçlendirme çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve duyarlılığımız devam edecek.
            6- Türk Kadın Konseyi Ankara Şubesi ile birlikte KADINA KARŞI ŞİDDETLE ilgili SİMURG ANKA06- TİYATRO Grubu'nun (ADIM KADIN) adlı oyunu ile farkındalık yaratıldı. Oyunda Çankaya Belediyesi Sığınma evi Kadınlarının kendi elleriyle yaptıkları bebeklerin satışı yapıldı. S,,atılan bebeklerin geliri 2 kuruluş adına bağışlandı.
            7-  Kadın İstihdamı çalışmalarımız devam etmekte, 8 aylık sürede, 36 adet kadınımız işe yerleştirildi. ÇELİK TÜRK İNSAN KAYNAKLARIYLA dayanışmamız sonucunda, İstihdam Merkezlerine gönderilen kadınlarımızın geri dönüşünü yapıp bilgi vermedikleri için kaç kadın daha işe yerleşti takip edilemedi.
            8-  Sığınma Evlerinden ev tutarak çıkan 3 kadına ev eşyası yardımı yapıldı.
            9-  Ankara Ramada Otel ile görüşerek, bir kamyonet otel (çarşafları, yastıklar, örtüler, perdeler v s) malzemeleri TÜRK KADIN KONSEYİ ANKARA Şube ile birlikte, Çankaya Belediyesi Sığınma evine teslim ettik.
            10- Web sitemizin güncellemeleri başarılı bir Hukukçu tarafından, yürütülüyor.
            11- Geçen dönem, Çankaya Belediyesi Sığınma evine açtırdığımız atölyeyle, Sığınma evi kadınlarına terapi anlamına da gelen, kadına imkân yaratma projemiz de bez bebekler üretimi devam ediyor, üretilen güneş bebeğimizin satışlarını belediye gerçekleştiriyor, bizim desteklerimiz zaman, zaman fırsatlar yaratılarak devam edecektir.
            12- 18 Ekim 2012 tarihinde Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Konferans Salonunda
ŞAİR VE YAZARLARLA DOSTLUK GÜNÜ dayanışma ve girişimci kadınların kaynaşması gerçekleştirildi.
            13-  Bir şeyler üretmek isteyen ev kadınlarına desteğimizle, sosyal girişimci sayısının artması önemli hedeflerimizin arasındadır. Bu konuda girişimci olmak isteyenleri, girişimciliğe özendirerek, Aile bütçelerine ufak da olsa katkı koymak amacıyla, 2013 Ocak ayında başlattığımız çalışmalarımız la, bize başvuran Kadınlar, sırayla, kendi yaptıkları yemeklerin satışını gerçekleştiriyor ve ayrıca, bulunduğumuz kültür merkezinde Çarşı yönetimin özel izniyle, merkeze girişten, yer ayrılmasına olanak sağlandı.
            Bu konumuza ilaveten, Yenimahalle Belediyesi Pazarlarına girişimci yerleştirme sözünü aldık.
            14- 03.02.2013 Dernek mekânımız da ayda bir defa olmak üzere, Şiir, Söyleşi, Müzikli buluşmamızı başlattık.
            15-  Çocuk İstismarı ile ilgili Kadın ve Aile Politikaları Bakanlığının başlattığı ve birçok STK’ların birlikte gerçekleştirdiği, çalışmalarını destekliyoruz. Bu konu da çalışmaların içerisindeyiz. En önemlisi- ÇOCUKLARA KARŞI CİNSEL TİCARİ İSTİSMAR-CSTC Ağı, Proje ortaklığımız devam ediyor.   
            16) Kadın İstihdamına yönelik, çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek, Girişimcilikte Atölye desteği ve evlere fason iş imkânlı olan önemli bir proje çalışmamızda, destekçi Kuruluş, Kukla restoranlar zinciriyle görüşüldü bu konuda Engelliler federasyonuyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı onayı gerektiren, Proje başvurumuz, yapıldı. Amacımızı gerçekleştirme gayretlerimiz sürecek ve konunun takipçisiyiz.
            17) Yenimahalle Belediyesine sunduğumuz, Sanat Sokağı projemizin onayını bekliyoruz.
            18) Ankara Valiliğine Ankara Vakfı ortaklığında hazırlanan Ankara Temalı hediyelik eşya Üretim atölyesi ve Pazar konusunu içeren Proje başvurumuzu gerçekleştirdik.

RESMİ İŞLEMLER, MÜRACATLAR:

8 AYLIK faaliyet dönemimizde Dernekler kanunundaki değişiklikler uyarınca tüm prosedürü düzenli olarak yerine getirilmiş, beyannamelerimiz düzenli olarak İl Dernekler Müdürlüğüne zamanında verilmiştir. Şu an itibari ile derneğimizin herhangi bir borcu ve hukuksal anlamada sıkıntısı bulunmamaktadır.

BUNDAN SONRAKİ PLANLADIKLARIMIZ

1)KOSGEP destekli Girişimcilik eğitimlerimiz devam edecektir. Bu konu da birlikte iş birliği yapmak adına,  Yenimahalle Belediyesine 500 kadın yetiştirmeyi hedeflediğimizi bildirerek başvurumuzu yaptık.
2)AB Projelerine devam etmeyi ve kadın girişimcilerimizin sayısını artırma çalışmalarımız devam edecektir.
3)Ev kadınlarının ürünlerini üreteceği “üretim atölyesi” talebimizi Yenimahalle Belediyesi’ne başvurumuz olan, 10 kadın girişimcinin başvurusunu gerçekleştirdik, Bu ürünlerin satışı için “Üretim sokağı” oluşturmak ve bu konudaki talebimizi Yenimahalle Belediyesine olan başvurumuzun takipçisi olacağız.
4)Turlar, geceler, seminerler düzenlemeyi ve kadın, çocuk, çevre konulu projelerde yer almayı devam ettireceğiz…
5) STK ve Yerel Yönetimlerle ilgili çalışmalarımız devam edecektir,
6) Yerel veya AB gibi Proje başvuru ve destek gerektiren konularda çalışmalarımız devam edecektir.
7)CSTC -Uluslar arası önemli bir çalışma olan, çalıştay ortaklığımız devam edecektir.
8) GELİNCİK Projesi destek çalışmalarımız devam edecektir.
9)Ev kadınlarına evlerinde üretim ve fason çalışma olanaklarına desteklerimiz devam edecektir.
10)Kadına karşı şiddet içeren konuların önemiyle zaman, zaman ADIM KADIN Tiyatro oyunuyla duyarlılık ve farkındalık çalışmalarımız devam edecektir.

GELİNCİK PROJESİNE AGİKAD ÇALIŞMALARI OLARAK BAZI
DESTEKLERİMİZDEN ÖRNEKLER

1) Seminerlerimiz, eğitim çalışmalarımız, yetiştirdiğimiz girişimcilere özellikle Gelincik Projesinin önemini bilhassa anlatıyoruz. Kuracakları işte Gelincikten de personel alınarak istihdam sağlansın istiyoruz. Kermesler (v.s) çok sayıda insana, ulaşılması için Gelinciğin duyurulmasına katkı sağlayacak çalışmalar bizim için önemlidir bu konudaki gayretlerimiz devam edecektir.
2) Gelincik merkezinde yapılan çalıştaylara eksiksiz katılımımız devam ediyor. Web Sitemizde, Bültenimiz de ve el broşürlerimizde yer vererek Gelinciğin tanıtılmasına katkı sağlıyoruz.
            3) Simurg Anka06 grubunun (ADIM KADIN) oyunuyla kadın ve aile sorunlarını içeren, kadına karşı şiddetin işlendiği oyunun sahnelenmesinde Gelincik Projesinin önemi oyunda vurgulanıp, önemli, farkındalık olan  katkımız oyunun oynandığı her alanda, önemli desteğimizi sürdürüyoruz ve oyunun baro adına da oynanmasını bu konuda duyarlılığı birlikte mesaj vermek istediğimizi oyun çıkışında birçok insana oyun sayesinde ulaşılmasının, önemini sürdürüyoruz.
            4)Birçok STK, Kamu kuruluşları ve Elçilik bazında görüşmelerimizde Gelinciğin tanıtımında el broşürleriniz, bültenimiz (v.s) örneklerde görüldüğü gibi bu gibi tanıtımlarımızla, önemini insanlara aktarıyoruz.
            5)AGİKAD, olarak kadın istihdamının önemiyle özellikle ev kadınlarına ürettireceğimiz Gelincik yaka çiçeklerinin bir örneğini Gelincik Başkanı Sayın Hilal AKDENİZ'in 21.06.2013 merkez, çalıştay toplantısında, yakasına taktığımız örnekte olduğu gibi, 2013- Eylül, Ekim tarihiyle, Meclis de kadından sorumlu Bakan sayın Fatma ŞAHİN den başlayarak bayan Milletvekillerinin yakasında hiç olmazsa bir hafta kalarak yılda bir kez insanların dikkatlerini toparlamak adına, kadına karşı duyarlılığı arttırmak için Birinci Dünya Savaşında İngilizlerin örneği gibi, kadına karşı şiddette bir ünlüyü de aramıza alarak Gelincik merkeziyle önemli bir projeyi tüm Türkiye ve Uluslararasına taşımak adına duyarlılığı insanlık adına arttırmak istiyoruz. Daha önemlisi kamunun dikkatini çekecek çalışma örneği, Kamu Spotu (v.s) çalışmalarımızı içine alarak amacımızı birlikte gerçekleştirmek istiyoruz.
            6) Kadına karşı her türlü ayrımcılık çalışmasını hiç bir politik duruş sergilemeden gerçekleştirmemiz devam edecektir.
            7) Özellikle kadın Sığınma Evi çalışmalarımız arasında Gelinciğin üretimini de uygulayarak, aynı zamanda terapi anlamına da gelen, kadınları güçlendirme çalışmalarımız da birlikte dayanışmamız devam etsin istiyoruz.
            8) Ankara Valiliği Vali beyi, ziyaretimizde, Gelinciğin önemi bilhassa anlatılmıştır ve vali beyin çalışmalarında destekçi olduğu ve konuya ilgisi bizleri memnun eden şekliyle, şiddetle ilgili özellikle tiyatro çalışmasına destek sözü alınmıştır.
            9) Gelincik merkezli Kadın haklarıyla ilgili çalışmalarımız arasında 21.06.2013 tarihindeki çalıştay toplantısında önemli bir önerimiz olan;, Anaokulu çocuklarından başlayarak bir eğitim projesinin şiddet konusu ele alınıp, insanlıktaki genel şartlar ve şiddeti sıfırdan önlemek adına yeni bir çalışma başlatılsın ve bu konuda bir projenin gerçekleştirilmesini Gelincik öncülüğünde hayata geçirilsin istiyoruz (bu konuda, Ankara Valisinin destek sözünü almamız, AGİKAD'a vaat edilen şiddet konusundaki çalışmalarda işimizi kolaylaştıracaktır. Çalışmalarımızda AGİKAD olarak katkıda bulunmamız gereken yerde varız diyoruz).

Yönetim Kurulu adına

Başkan


İnsaf KILIÇ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder